Izhitsa Izhitsa font information

PT_IZH  Regular
Font Regular charset
PT_IZS  Shadow
Font Shadow charset
PT_IZ  Izhitsa (2 fonts)
Regular, Shadow