Techno28 Techno28 font information

TM_TCH  
Font Techno28    charset